bannerbookfestF

PlangeneralBookfest

Le programme

Consultez le programme complet des événements organisés par l'Institut français de Roumanie à la Foire du livre Bookfest, du 30 mai au 3 juin. PAVILLON C. Romexpo 65-67, boulevard Mărăști.

Consultați agenda completă a evenimentelor organizate de Institutul Francez din România în cadrul Târgului Internațional de carte Bookfest, din perioada 30 mai - 3 iunie
. PAVILIONUL C3. Romexpo, bulevardul Mărăști, nr. 65-67.
mhouellebecq

Déclaration de Michel Houellebecq

« Parmi les auteurs français de ma génération, je présente cette singularité d’avoir été assez peu influencé par la littérature anglo-saxonne – à l’exception de certains auteurs de science-fiction. En Allemagne comme en Russie, j’ai obtenu beaucoup de succès, et lorsque j’ai été interrogé sur le phénomène, j’ai répondu que j’en étais, au fond, assez peu surpris ...  »

" Printre autorii francezi din generaţia mea, sunt singurul care prezintă acea singularitate de a fi fost foarte puţin influenţat de către literatura anglo-saxonă, cu excepţia câtorva autori de science-fiction. În Germania ca şi în Rusia, am avut mult succes, şi când am fost întrebat despre acest lucru, am răspuns că am fost, în realitate, puţin surprins de aceasta....  "

Auteurs invités

les_invites
pbourdieu

Cycle Sciences Humaines
« Hommage à Pierre Bourdieu »

Une lumière particulière sera donnée aux Sciences humaines et sociales à travers une série de discussions et de présentations qui seront autant de manières d’évoquer l’héritage de la pensée de Pierre Bourdieu en France et en Roumanie alors qu’est célébré cette année le dixième anniversaire de sa mort.

Ştiinţele umane şi sociale vor beneficia de o atenţie deosebită graţie unei serii de discuţii şi de prezentări ce vor reprezenta tot atâtea modalităţi  de a evoca moştenirea gândirii lui Pierre Bourdieu în Franţa şi în România, în momentul  celebrării a zece ani de la moartea acestuia.
stand

Le stand français

Une installation a été disposée à chaque entrée du pavillon C3 afin d'interpeller le visiteur curieux et une exposition consacrée aux mains d'écrivains vous guidera directement vers notre sélection d'ouvrages. Organisé en différentes espaces (espace librairie, espace médiathèqueespace langue française, espace conférence), le stand de la France rassemblera l'ensemble des activités du nouvel Institut Français de Roumanie.

La fiecare intrare a pavilionului C3 a fost amplasată o instalație pentru a incita curiozitatea vizitatorilor. De asemenea, o expoziție consacrată mâinilor mai multor scriitori vă va ghida direct către selecția noastră de opere. Regăsiți spațiul de carte (librărie, mediatecă), spațiul de limbă franceză și spațiul pentru conferințe în cadrul standului francez de la Bookfest.
livres_en_vente

Ouvrages français en vente

Sélectionnez dès à présent les ouvrages français que vous pourrez procurer sur notre stand !
Alegeți încă de pe acum carțile în limba franceză pe care le puteți cumpăra de la standul nostru!
noaptea_literaturii

Nuit de la littérature

Le 30 mai, nous lisons jusqu'à minuit pendant la Nuit de la littérature européenne!
Pe 30 mai, citim până la miezul nopții în Noaptea Literaturii Europene !
logomichelin

Atelier cartographie

Objectifs touristiques dans le guide vert de la Roumanie. Vendredi, 1er juin, 14h30 - 15h30, Stand français, espace conférence.
Obiective turistice din ghidul verde al României. Vineri, 1 iunie, 14.30 - 15.30, standul francez, spațiul conferință.
logoicr

Table-ronde professionnelle

La coopération éditoriale franco-roumaine, débat en partenariat avec l'ICR. Vendredi, 1er juin, 10h30 - 13h00, Scène de conférence Romexpo.
Dezbatere "Cooperarea editorială franco-română", în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Vineri, 1 iunie, 10.30 - 13.00. Scena de conferință a Pavilionului C3.
bannerbookfestF